застраховане

Как да защитим земеделските посеви?

Всяка една земеделска култура по един или друг начин е изложена на риск. Рисковете от природни и климатични промени, такива от небрежна човешка дейност, унищожение от недоброжелатели и други действия могат да доведат до нейното частично или пълно унищожаване. Именно поради това наистина е решаващо стопаните и фермерите, които отглеждат земеделски култури за лична употреба или като бизнес да имат предвид, че днес има модерно и разумно решение за защита. Земеделските застраховки касаят всякакъв вид култури, включително и лавандула. А многогодишното и доста устойчиво на природни катаклизми растение, чиято роля в парфюмерийния и фармацефтичния бранш наистина е решаващо също може да стане обект на неблагоприятни промени или пък злоумишлени действия на трети лица.Лавандула

Така, че ето днешния акцент – застраховане на лавандула в зависимост от рисковете, които носят със себе си отглеждането на тези многогодишни растения. Обичайно лавандулата не изисква специални условия за развитие и дори в райони с прекалено ниски температури няма опасност от големи загуби. Но тъй като природата е непрогнозируема напоследък  и действително могат да настъпят сериозни промени, като проливни дъждове, високи температури, пожари, градушки и други природни бедствия то стопаните, които отглеждат лавандула наистина е препоръчително да обърнат специално внимание на необходимостта от застрахователна полица. Идеята на този вид застраховане е да защити направената от фермерите инвестиция т.е всеки, който има повод за притеснение от загуби е време да направи стъпки, свързани именно с това да избере максимално благоприятни условия, с които да защити своята собственост.

Освен като парични средства отглеждането на лавандула е свързано и с не малко труд. Поради това ето, че имате още по-сериозни причини да помислите за полица, която да защити всички усилия, които всъщност могат да се окажат напразни. Едва ли бихте били готови труда ви да отиде на вятъра,а очакваната продукция да остане само като прогнозни резултати. полицата застраховка на лавандула ще ви даде сигурността, от която се нуждаете. В зависимост от типа на културите имайте предвид, че почти всяка застрахователна компания предлага на своите клиенти и заинтересовани лица специални условия, които напълно да отговорят на индивидуалните нужди на стопанството. Традиционно в полицата са включени всички рискове, които касаят природни бедствия, пожар, киша, наводнение, както и измръзване. Разбира се, като се имат предвид спецификата на района, в който се отглежда лавандулата и обичайните промени, както и потенциални заплахи, които могат да увредят частично или цялостно насажденията то можете да добавите към основните рискове и такива, които да гарантират в максимална степен вашите индивидуални приоритети.