Видове ремаркета за превоз на селскостопанска продукция

Транспортирането на земеделската продукция от полето до търговеца, както и извозването на животните от обекта до съответната кланица се извършва със специализирани ремаркета. Като цяло сектора е особено зависим от това да разполагате с качествена и надеждна техника, която се оказва ефективна особено при преместването на по-отдалечени места дадения продукт или животни. Един от ай-честите тук използвани методи са прикачените към трактори ремаркета. В зависимост от вида на товара те могат да бъдат с различни габарити, размери, но със сигурност трябва да отговарят на държавната директива за превозване на селскостопански продукти с ремаркета и полулемаркета. Като се има предвид, че те не могат да бъдат с неограничени размери поради причината, че се предвижват по републиканската пътна мрежа трябва да бъдат и обезопасени.трактори ремаркета

Тракторните ремаркета за превоз на живи животни са с дизайн и оборудване, които не позволяват на животните да изпитват дискомфорт по време на движение и дори да изпаднат от ремаркето. Те са снабдени със специални боксове, в които едно животно няма пряк контакт с друго или не до толкова, че да се наранят. Разбира се в зависимост от вида на животните, които се извозват се използват разнообразни ремаркета, които са приспособени за транспорт на малки, едри животни или дори риба. Хуманното отношение към товара е предпоставка когато избирате такова ремарке да се съобразите именно с вида и обема на товара.

Освен животновъдни ремаркета, които се теглят от трактори на пазара се предлагат и такива, които се наричат още стандартни и подходящи за употреба в стопанство, което е с основна дейност растениевъдство. Това са модели, които могат да са с високи или ниски странични прегради като това се определя от факта, че може би ще пренасяте набраните плодове от градината или пък събраната пшеница. Този вид селскостопанска техника е особено важна за всеки фермер, защото е основен вариант и решение за прибиране на реколтата от полето. Експлоатацията на ремаркетата за трактори се засилва през последните години не само в сектора свързан със земеделие, но и други браншове.

Тракторите са машини, които не развиват голяма скорост и това е метод за внимателно преместване на един товар. Това е надеждно и напълно безопасно при спазване на съответните изисквания за превоз на товари в ремаркета. На първо място товара, в зависимост от неговия вид, трябва да е обезопасен. Например ако превозвате каси с плодове или зеленчуци те следва да бъдат старателно подредени в ремаркето и привързани с колани. Ако товарът е насипно зърно се използват специални платнища или брезенти, с които се покрива ремаркето и така не само, че няма да изгубите половината продукция при транспортирането, но и ще осигурите безопасност и на останалите участници в движението. Предимствата на този вид превозване на товари е, че са подходящи за всякакъв вид терен през който тракторът се налага да премине.