Правилно изградената поливна система е пътя към двойно по-високи добиви

Модерното земеделие днес се насочва към една доста важна концепция, която е свързана с автоматизирането на всички системи, отговорни за достигане на рентабилност и високи резултати. За да се повишат добивите наистина е определящо де се инвестира в качествено оборудване, което да подпомогне тази цел. Разбира се, стопаните осъзнават това и определено са наясно с техническото предимство, което дават механизираните услуги. Като се има предвид глобалното затопляне и погиване на големи площи посеви заради засушаване контролирането и на тази операция със сигурност дава положителни резултати. Актуално е именно днес да представим на вниманието на фермерите поливните ни системи, които се превръщат основна чест от агротехническите мероприятия в сектора.

В зеленчукопроизводството и лозаро овощарството поливането е задължително като момент , който да гарантира правилното развитие на растенията. Ограничените природни ресурси несъмнено няма как да осигурят регулирано и надеждно напояване затова се използват изкуствени и естествени водоеми, с чиято помощ се извършва този така определящ процес. Искате да увеличите двойно добивите, да предвидите всички възможни природни катаклизми и да не зависите от времето? Сега е точния момент да помислите за подходяща поливна система, с която да контролирате напояването. Инсталирането на полето на надеждна капкова система за зеленчуците и плодните дръвчета, която да есе свързана помпен агрегат с двигател ще постави началото на оптималното разпределяне на подаването на вода км почвата.

Прекаленото напояване или засушаване имат еднакъв ефект и водят до погиване на културите. Затова фермерите следва да предвидят ефективно и рентабилно напояване с оглед на това да регулират напоителния процес. Поливна система се избира внимателно. Както всеки друг агротехнически процес и тук следва да се предвидят доста фактори, които да не бъдат пречка , а напротив да играят ролята на катализатор за ефективно изпълнение. Затова когато се използват напоителни източници системата следва да се изгради според това дали терена има наклон и до какъв периметър следва водния запас да бъде изтласкан за да достигне да растенията. Дипломирани агрономи от Агропът2011 ще Ви дадат правилни насоки при избор на подходящата поливна система.  Да осигурите необходимата почвена влажност и тя да бъде електронно контролирана е изключително голяма предимство за фермерите. Автоматизирането на този основен за високите добиви процес в зависимост от това дали извършвате напояване на кореновата система или пък извършвате такова, наподобяващо водна мъгла е въпрос на предпочитания и в зависимост от вида на отглежданата култура.

Проектирането и изграждането на една поливна система за трайни насаждения, зеленчукопроизводство или друга култура се извършва съобразно съответната поливна норма, изискванията и   оптимизиране изцяло на напоителния процес. За повишаване на добивите и достигане на двойно по-добри резултати заложете на качествените поливни системи от Агропът2011.