шофьорски курс

Как се определя цената за шофьорски курс от категория А1!

Потенциално привлекателни за българския потребител са стоки и услуги, чиято цена е приемлива, ниска и по възможностите на портфейла му. Що се касае до шофьорските курсове, това което наблюдаваме последните няколко години е повишаването на тяхната цена. Логично е и до някъде се съгласяваме с това поскъпване, като се има предвид факта, че цените на основните консумативи като електричество, горива, работна заплата и други плавно растат нагоре. И от тук безспорно и курсовете за шофьори да търпят промени в ценово отношение. Друг критерий за определяне цената на този вид услуга е вида и категорията на курса. Както знаете според българското законодателство шофьорските курсове се делят на няколко основни категории и прилежащите им подкатегории. Законодателя дава възможност на водачите в зависимост от тяхната възраст, образование и умения да придобиват правоспособност при условие, че отговарят на съответните условия.

За по-младите кандидат шофьори доста атрактивни са шофьорските курсове за мотоциклети. Те се делят на няколко вида като най-ниския клас е обозначен с абревиатура „А1“ . Що се касае до характеристиката на този шофьорски курс и неговата цена то определено може да се каже,че те са взаимно свързани. По принцип курсовете за мотоциклети са едни от най-евтините, тъй като са за по-нисък клас моторни превозни средства. Категорията a1 се отнася за такива, които отговарят на изискванията за кубатура, мощност и съотношение тегло. Не повече от 125 кубика трябва да бъде превозното средство, което ще се управлява от водача, притежаващ А1 категория шофьорски курс. Освен това превозното средство не трябва да надвишава 11 киловата мощност. Що се касае до отношението на мощност и тегло тук схемата е до 0,1 kW/kg. С категория а1 можете да управлявате и триколесни превозни средство с допустима мощност до 15 киловата. Общо казано с а1 можете да карате малки мотопеди и скутери. Тъй като това са по-леки и не толкова мощни превозни средства се дава право на водачите, които нямат навършено пълнолетие да ги използват за предвижване.  В различните райони на страната се оказва, че можете да откриете автошколи и инструктори, които предлагат разумна и достъпна за категория a1 цена. Доста от тях дори дават шанс да заплатите курса на вноски,което е също вариант, който да не натовари толкова финансите ви.категория а1

Изисквания за записване на курс а1. Както при останалите шофьорски курсове, които се предлагат на територията на страната и тук има изискване за възраст. За да се запишете на такъв курс трябва да имате навършени 15 години и 9 месеца, като право да управлявате превозно средство от тази категория ще имате едва при навършване на 16 години. Образователната степен, която трябва да притежават кандидат курсистите е минимум основно образование. Не се дава възможност на лица, които нямат завършено минимум такова да бъдат записвани на шофьорски курс. Мотопедите са двуколесни моторни превозни средства, за които се изискват определени физически данни. За да бъдете допуснати до курс трябва да представите удостоверение за  физическа годност. Другите изискуеми документи са лична карта и свидетелство за правоуправление(ако има такова) за придобита категория. Спазите ли изискванията на законодателя за записване то вече можете да пристъпите към включването ви в графика на избраната автошкола.  Договорената цена за курса се изплаща еднократно или на вноски, в зависимост от уговорките ви с инструктора или автошколата. Повечето клиенти предпочитат варианта да платят на няколко части като това не натоварва наведнъж техния бюджет. Независимо, че цената на шофьорския курс A1 не е толкова висока то шанса да не се плаща наведнъж е едно предимство, което всеки курсист отчита като положително.

Времетраене на курс категория а1. Има регламентиран хорариум, който задължително всеки желаещ да придобие тази категория трябва да премине. В зависимост от това дали това е първият шофьорски курс, на който се записвате или вече имате друга придобита категория се премиват теоретични часове. За водачите, които вече разполагат със свидетелство за правоуправление от категориите B, C, CE, D не се изисква теоретично обучение и изпит по този модул. Но за тези, които нямат такива задължително се включва теория от 40 часа и практика 20 часа. Повече от ясно е, че когато сте курсист от втория тип то цената на курса ще е по-висока. За водачите, които ще преминават единствено практика цената на курса за категория А1 е наистина символична и повече от достъпна.

Теоретичен модул. Това е частта от обучението, което е задължително да бъде максимално добре усвоено. Материала се базира на закона за движение по пътищата, както и безопасното му прилагане. На практика с този не малък обем от часове се цели бъдещите водачи на моторни превозни средства да се запознаят обстойно с материята, да спазват правилата и да разпознават пътната маркировка и знаци. Това гарантира безопасното движение и минимализира потенциалните инциденти. При приключване на часовете за теория всеки курсист подлежи на изпит. Това са така наречените листовки, които се състоят от 45 въпроса, за които се получава съответния брой точки. За да преминете успешно теоретичния модул се изисква да покриете минималния брой точки, които да ви дадат право да пристъпите към следващото ниво на обучение, а именно практиката. За неиздържалите има повторен писмен тест, за който отново се дължи съответната държавна такса.малки мотопеди

Модул практика. Обучението по практика се провежда при условията и реда, които са предписани от законодателя. Превозните средства, на които се провежда обучението на курс категория А1 задължително трябва да отговарят на изискванията за него. Независимо от възрастта на курсиста (съобразно условията за записване) всеки един от тях трябва да овладее задължителните фигури и маневри в рамките на 20-те часа практическо обучение. Елементите се усвояват и упражняват на полигон и след като инструктора прецени, че сте готови да се впуснете в градския трафик тогава се дава възможност да докажете своите умения и в по-интензивни условия.  Както при теоретичния модул, така и тук се провежда изпит. За категория a1 той е в градска среда като изпитващия следи за спазването на правилата за движение по пътищата , както и за придобитите умения и извършвани маневри от водача.

Крайната цена на шофьорския курс от категория А1 зависи от неговата продължителност, наличието на друга категория свидетелство за правоуправление, както и дали ще успете да вземете изпитите при първото им провеждане.