Модели висококачествени мулчери, предлагани на българския пазар

Без надеждна техника би било изключително трудно на стопаните да постигнат резултатност в действията, които извършват. Не малко култури след прибирането на реколтата изискват качествено почистване на терена за да може той да бъде подготвен за следваща употреба. Не малко производители за селскостопанска техника предоставят на потребителите и фермерите възможност да си набавят инвентар, който е тежката артилерия в почистването и обработката на площи, изискващи повече мощност и стабилност. Ливади, пасища, стърнища, остатъци от стари лозови масиви действително се нуждаят […]