сладолед

Загора Гуп БГ – дистрибутор доказал своя професионализъм през годините

Всеки човек обича сладолед, ползва замразени плодове и зеленчуци, когато на пазара няма пресни такива, или пък няма време да приготвя храна и вади полуфабрикат от фризера, който до минути е готов за консумация. Сами се убеждавате как замразените хранителни продукти заемат една значима част от нашите битови навици, но замисляме ли се как тези стоки попадат в магазините, то които ги купуваме. Сигурно сте виждали по улиците или на рампите за доставки на стоки в магазините едни големи камиони. Но това не са обикновени транспортни средства а такива, които могат да поддържат една стабилна температура за съхранение на доставените продукти. Повечето доставки на замразени изделия се осъществяват чрез дистрибутори. Това са компании, които развиват дейност в сферата на дистрибуция на хранителни продукти, но под определен режим. Не всеки търговец и притежаващ склад и транспорт може да предостави обслужване и доставка на замразени продукти. обикновено по-дребните такива извършват пакетажна дистрибуция, тъй като тези стоки не изискват специални условия за съхраняването им.  Но все пак клиентите се нуждаят от замразени продукти, как тогава да си ги купят? Днес ще представим един от утвърдените и и опит в дистрибуцията на такива стоки търговец – Загора Груп БГ. Много голяма част от търговците в Централна и Южна България разчитат на дистрибуция на замразени продукти от Загора Груп БГ. Строгата организация и разширен пакет от инструменти за обслужване на търговската мрежа нарежда компанията сред водещите, които осигуряват навременни и качествени доставки на желаните храни до търговските обекти, а от там и до потребителската кошница на крайния клиент.замразени зеленчуци

С развитието на бранша и конкурентната среда у нас няма съмнение, че само онези, които разполагат с възможности да предоставят на своите клиенти висококачествени изделия в уговорените срокове, имат шанса да продължат напред. В това ни убеждават професионалистите от Загора Груп БГ. С дългогодишния си опит компанията успява да развие уникална и сигурна система за обслужване на доставките. Работи с утвърдени производители на замразени продукти и гарантира на крайния потребител най-добро качество. Независимо от сезонността, климатичните условия и това кои стоки се предпочитат към съответния момент от Загора Груп имат ресурса да предложат съхраняването на стоките при определени и стандартизирани температури, които да не повлияват върху вкусовите качества и годност на предлаганите замразени продукти. затова търговските обекти, които разчитат на потока от постоянни клиенти и целят да привлекат нови не правят компромиси с избора на фирма за дистрибуция и доставки на храни, които изискват специално отношение при транспортиране и съхранение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *